Gjøvik Energisentral

Byggeherre

Eidsiva Bioenergi AS

Oppstart

24.03.2013

Ferdigstillelse

01.12.2014

Entrepriseform

Generalentreprise

Kontraktssum

Ca. 26 500 000

Prosjektleder

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Syljuåsen inngikk kontrakt med Eidsiva Bioenergi AS om å utføre de bygningsmessige arbeidene for den nye energisentralen på Gjøvik.

Eidsiva Bioenergi AS skal etablere et forbrenningsanlegg for returtrevirke på Gjøvik. Forbrenningsanlegget skal være varmesentral i byens nye fjernvarmenett.

Denne entreprisen (generalentreprise) gjelder de bygningsmessige arbeidene for anlegget med tekniske, unntatt betong- og grunnarbeider.