Gålåsholmen Kretsløpspark

Byggeherre

Sirkula IKS

Oppstart

Juni 2017

Ferdigstillelse

Oktober 2019

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

-

Prosjektleder

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Samspillsentreprise med Sirkula IKS om opparbeiding av kretsløpspark på Gålåsholmen,
ca. 6 km fra Hamar sentrum.

Kretsløpsparken skal bestå av ny gjenvinningsstasjon inkl. bygg for farlig avfall, administrasjonsbygg og basar med mottak for varer for gjensalg. Utomhusarbeider inngår med VA, skilt, porter, vekter, belysning, osv.

Sirkula IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Selskapet har ansvar for all håndtering av husholdningsavfall i eierkommunene.

Samspillsentreprenøren skal være prosjektutvikler og totalentreprenør med et utvidet prosjektgjennomføringsansvar. Prosjektet er organisert med to faser, en prosjektutviklingsfase og en gjennomføringsfase.

Oppstart for prosjektet var i juni 2017 og ferdigstillelse er satt til oktober 2019.

Bildegalleriet viser byggeplass i midten av september 2018 og august 2019.

 

Delprosjektleder:

Trond Nilsson
45 40 55 10
trond.nilsson@syljuaasen.no