Bondelia Park

Byggeherre

Bondelia AS

Oppstart

April 2021

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse avhenger av salget

Entrepriseform

Generalentreprise

Kontraktssum

-

Prosjektsjef

Steffen Haugen 41 41 86 81 steffen@syljuaasen.no

Prosjektleder

Torbjørn Fredlund 92 06 24 96 torbjorn@syljuaasen.no

 

Prosjektet Bondelia Park består av utbygging av den gamle gartneritomta i Bondelia Park, sør for Gjøvik sentrum. Dette er en av de siste store ubebygde panoramatomtene mot Mjøsa. Her skal det bygges 60 boliger organisert i syv parseller med ulike typer boliger. 

Salgstrinn 1 av 3 ligger ute for salg nå. Dette består av 18 boliger, fordelt på villaer, townhouse og atriumhus. Det er gitt klarsignal for bygging av de første åtte.

Byggingen startet i april 2021, og de første åtte boligene er forventet ferdig til påske 2022. Resten av feltet bygges ut i takt med salget.

Byggherre er Bondelia AS. Arkitekt er Heggelund & Koxvold AS. Kontraktsformen er generalentreprise hvor Syljuåsen har alle utførende fag med seg og Bondelia AS har med seg egen prosjekteringsgruppe.

Syljuåsens kontraktsarbeider innbefatter: Utomhusanlegg og veier/ lekeplasser/ molo ved båthavn, komplette bygg, VVS arbeider, El, Tele og automasjon, utomhusarbeider inklusive adkomstveier, parkeringsgarasje og tilknytning til eksisterende infrastruktur.

Syljuåsen har engasjert følgende entreprenører:

  • Knut Malmberg AS, rør installasjoner
  • Paul Berg, graving
  • Hveem Elektro, elektro

Det jobbes nå med å få med flere samarbeidspartnere på laget.

Bilder viser byggeplass i midten av juni 2021.