Studievegen 16 – Klart for Byggetrinn 2

Syljuåsen bygde Studievegen 16 i 2014. Nå skal tvillingbygg (byggetrinn 2) oppføres på samme tomt.