Maleravdeling

I tillegg til driftsenheten, har Syljuåsen underavdelinger som påtar seg mindre oppgaver. Maler- og gulvleggeravdelingen er en av disse. Som et ledd i utviklingen av Syljuåsen til en totalentreprenør, ble avdelingen etablert i 2003.

Vi har håndverkere med lang erfaring og god kompetanse både på malertjenester og gulvlegging.

Utover byggeprosjekter i Syljuåsen regi, tar avdelingen i hovedsak på seg oppdrag for det offentlige og næringslivet for øvrig. Noen oppdrag utføres også for privatkunder.

Årlig oppdragsmengde er mellom 100 – 150 jobber.

Stein Olav Svehagen

Avdelingsleder

Epostadresse:

stein@syljuaasen.no

Mobil:

99 57 78 21

Referanser

  • Rammeavtaler med Oppland fylke, flere kommuner, kommunale bedrifter, borettslag / sameier og forsikringsselskap
  • Industri- og næringsbygg: Raufoss Industripark, Topro, Hoff Potetindustrier