Smittevern i Syljuåsen

Retningslinjer for kunder, leverandører og kontakter i forbindelse med CORONA-pandemien

Tiltak i forbindelse med CORONA-pandemi

Syljuåsen har innført tiltak for å bremse smitte blant ansatte, leverandører, underentreprenører og kontakter.

Siden utbruddet ble kjent og etablert i Norge for noen uker siden, har Syljuåsen overvåket og vurdert situasjonen fortløpende. Fredag 6/3 ble situasjonen vurdert til et slikt nivå at en risikovurdering ble gjennomført med iverksetting av tiltak mandag internt for ansatte. Disse tiltakene innebærer i hovedsak fokus på FHIs generelle råd om smittevern (håndvask etc), men også en økt fokus på renhold og ryddighet på arbeidsplassene, samt innføring av ekstraordinær og hyppig (flere ganger daglig) klorvask av horisontale overflater på spisebrakker, toalett, kontorer o.l.

Oppdatering onsdag 12/3:

Hovedkontor er stengt

Hovedkontoret på Gjøvik er i utgangspunktet stengt og ansatte jobber fra hjemmekontor. Ansatte vil være tilgjengelig på telefon/Teams/Skype, og kan ved behov stille til møter dersom dette er nødvendig.

Varelevering

Dersom du skal levere varer til Syljuåsen må vi be om at du holder avstand til personell på byggeplassen for å hindre overføring av smitte. Syljuåsen har satt en avstand på 5 meter – dette er mer enn allmenne råd, men Syljuåsen har på basis av generelle vurderinger valgt å holde større avstand grunnet byggeplassenes utforming, aktiviteter osv.

Pakkseddel vil ikke bli kvittert med mindre leverandørens retningslinjer krever dette.

Underentreprenører og innleide

Syljuåsen ansatte og underentreprenører skal forholde seg til følgende retningslinjer:

  • Alle håndverkere som kan jobbe alene, skal jobbe alene (ikke to og to)
  • Det oppfordres til ikke å ta store felles pauser, men at alle spiser egen mat i avstand fra andre ute i bygg eller i bilen. Alle bes derfor om å ta med ferdig matpakke hver dag, slik at smøring/tilbereding av mat i fellesområder unngås. For administrasjon skal matpakke spises på eget kontor.
    Dette er for å følge opp oppfordringen om å ikke samle større grupper tett.
  • Fremdrift- og byggemøter kan forsøkes avviklet på telefon/Teams/Skype. Der dette ikke er mulig, bør det velges store møterom slik at man kan ha minst en stol mellom møtedeltakere
  • Håndhilsning skal unngås
  • Alle skal ha med og benytte personlig håndverktøy, – det skal ikke byttes/lånes av hverandre. Ved felles verktøy (sager etc) skal byggeplassledelsen sørge for bøtte med klorvann/klut for vask av håndtak mellom brukere
  • iPads/nettbrett skal ikke bytte bruker i løpet av dagen
  • Evt. sykdom hos deg selv (alle typer) eller i nær familie rapporteres snarest til byggeplassledelsen som rapporterer daglig til HMS-sjef i Syljuåsen

Kunder og kontakter

Syljuåsen anmoder om at man i størst mulig utstrekning benytter telefon-kontakt fremfor oppmøte. Bruk av skyløsninger som Teams/Skype og lignende er å foretrekke til møteaktivitet. Dersom du har et absolutt behov for å besøke våre arbeidsplasser, skal du alltid melde din ankomst hos byggeplassledelsen FØR du går inn på byggeplassen.

Vennligst respekter retningslinjer i forhold til håndhilsing, håndvask etc. (ref retningslinjer over) på stedet du besøker dersom dette er relevant.