Smittevern i Syljuåsen

Retningslinjer for kunder, leverandører og kontakter i forbindelse med CORONA-pandemien

Tiltak i forbindelse med CORONA-pandemi

Syljuåsen har innført tiltak for å bremse smitte blant ansatte, leverandører, underentreprenører og kontakter.

Siden utbruddet ble kjent og etablert i Norge i februar/mars, har Syljuåsen overvåket og vurdert situasjonen fortløpende. Fredag 6/3 ble situasjonen vurdert av selskapet til et slikt nivå at en krisestab ble satt og risikovurdering ble gjennomført med iverksetting av tiltak mandag 9/3 internt for ansatte. Tiltakene ble senere harmonisert fortløpende med råd fra myndighetene. Disse tiltakene innebærer i hovedsak fokus på myndighetenes generelle råd om smittevern (håndvask, sosial distansering etc), men også en økt fokus på renhold og ryddighet på arbeidsplassene, samt innføring av ekstraordinær og hyppig (flere ganger daglig) klor-/såpevask av kontaktpunkter/-overflater på spisebrakker, toalett, kontorer o.l.
Syljuåsen har også siden mandag 16/3 fulgt BNL sine retningslinjer for smittevern i byggeindustrien.

Oppdatering mandag 1/6:

Hovedkontor er åpent

Hovedkontoret på Gjøvik er åpnet igjen, og de fleste ansatte vil være tilgjengelig på sine kontorer i normal åpningstid. Hjemmekontor vil være tilgjengelig for alle som ønsker det.
Det er restriksjoner på avstand og antall med tanke på samlinger i møte- og spiserom og besøkende vil bli orientert og veiledet om disse tiltakene.
Ekstraordinære hygiene- og desinfeksjonstiltak vil bli videreført for alle kontaktpunkter i lokalene.

Varelevering

Dersom du skal levere varer til Syljuåsen må vi be om at du holder avstand til personell på byggeplassen for å hindre overføring av smitte.

Pakkseddel vil ikke bli kvittert med mindre leverandørens retningslinjer krever dette.

Underentreprenører og innleide

Syljuåsen ansatte, innleide og underentreprenører skal forholde seg til retningslinjer som er kunngjort på byggeplassene. Generelt og i korte trekk kan dette oppsummeres slik;

  • Alle håndverkere som kan jobbe alene, skal jobbe alene (ikke to og to)
  • Det oppfordres til ikke å ta store felles pauser, men at alle spiser egen mat i avstand fra andre ute i bygg eller i bilen. Alle bes derfor om å ta med ferdig matpakke hver dag, slik at smøring/tilbereding av mat i fellesområder unngås. Spisebrakker kan benyttes der det er lagt til rette for opprettholdelse av minimum 1 meter avstand.
  • Fremdrift- og byggemøter kan forsøkes avviklet på telefon/Teams/Skype. Der dette ikke er mulig, skal det velges store møterom slik at man kan ha minst en meter mellom møtedeltakere
  • Håndhilsning skal unngås
  • Alle skal ha med og benytte personlig håndverktøy, – det skal ikke byttes/lånes av hverandre. Ved felles verktøy (sager etc) skal byggeplassledelsen sørge for bøtte med klorvann/klut for vask av håndtak mellom brukere.
  • Hansker benyttes der dette er hensiktsmessig. Hansker er personlige og skal oppbevares i egen lomme dersom de ikke er i bruk.
  • iPads/nettbrett skal ikke bytte bruker i løpet av dagen
  • Eventuelle symptomer på luftveisssykdom hos personell på byggeplassen (alle typer) eller i nær familie rapporteres snarest til byggeplassledelsen og den ansatte holder seg hjemme til man er helt frisk.

Kunder og kontakter

Syljuåsen anmoder om at man i størst mulig utstrekning benytter telefon-kontakt fremfor oppmøte. Bruk av skyløsninger som Teams/Skype og lignende er å foretrekke til møteaktivitet. Dersom du har et absolutt behov for å besøke våre arbeidsplasser, skal du alltid melde din ankomst hos byggeplassledelsen FØR du går inn på byggeplassen.

Vennligst respekter retningslinjer i forhold til håndhilsing, håndvask etc. (ref retningslinjer over) på stedet du besøker dersom dette er relevant.

Dersom du har spørsmål til smittevern og hvordan Syljuåsen håndterer dette, kan du kontakte KHMS-sjef Odd Arne Danielsen.