Utbygging av båthavna i Mjøsparken er i gang

12.mai 2020

Ringsaker Kommune og Syljuåsen har inngått kontrakt om samspillsentreprise for utbygging av båthavna i Brumunddal.

Prosjektet omfatter bygging av ny brygge, klubbhus til Brumunddal Båtforening og opparbeidelse av uteareal. Klubbhuset får lager, personalrom til medlemmer og kontorplass til vakthavende med tilhørende personaltoalett. Uteplassen  blir opparbeidet med publikumstoaletter og dusj for besøkende.

Arbeidene på plassen er godt i gang. Steinmuren i Larvikitt er ferdigstilt, og støpearbeidene på toppen for avretting av bjelkelaget til brygga er igangsatt. Brygga består av tre krysslagte bjelkelag i impregnert treverk.

Klubbhuset er ferdig tegnet av arkitekt og resterende prosjektering ferdigstilles med det første.

Riggarbeidet byr på noen utfordringer ettersom vegen må holdes åpen for båtforeningen til sjøsetting av båter fra henger i hele byggeperioden.

Ferdigstillelse av kontraktarbeidene er satt til oktober 2020.

Syljuåsen har de siste årene gjennomført flere samspillskontrakter med Ringsaker Kommune, deriblant Moelv Skole, og Stavsberg Skole og Furneshallen.

 

 

 

Gå til nyhetsarkiv →