Syljuåsen totalrehabiliterer og bygger om Fylkeshus 1 på Hamar

26.august 2021

Innlandet Fylkeskommune og Syljuåsen har inngått avtale om totalrehabilitering og innvendig ombygging av Fylkeshus 1 på Hamar. Bygget har åtte plan over bakkenivå og to under.

Fylkeshus 1 ble oppført på begynnelsen av 1970-tallet. Bygget har et klart behov for oppussing og fornying, oppgradering av tekniske anlegg og tiltak for å møte dagens krav til universell utforming.

Tiltaket omfatter hele eksisterende fylkeshus på 12.452 m2 BRA, hvorav 8.645 m2 berører direkte kontorarbeidsplasser.

Dagens planløsning som i stor grad er basert på cellekontorer, skal bygges om til hovedsakelig åpent kontorlandskap. Det etableres totalt 360 arbeidsplasser mot 250 i eksisterende planløsning. 

Syljuåsens prosjektteam ledes av prosjektleder Anders Myhre og prosjekteringsleder Hans Otto Engeloug. Oppstart på byggeplass er satt til januar 2022  med ferdigstillelse oktober 2023 (oppstart prøvedrift).

Gjennomføring av byggeprosessen deles i to faser på grunn av at det i store deler av byggeperioden vil være kontordrift i fylkeshuset. Ansatte skal være på plass i det ferdig rehabiliterte bygget i januar 2024.

Bildet viser Eiendomssjef Per Anders Bakke i Innlandet Fylkeskommune og Daglig leder Steffen Haugen i Syljuåsen under kontraktsignering 25.08.2021.

Gå til nyhetsarkiv →