Syljuåsen med nytt prosjekt på Lillehammer VGS Avd. Nord

28.september 2020

Syljuåsen har inngått kontrakt med Innlandet Fylkeskommune om oppføring av ny bygghall (tømrer) og ombygging KEM lokaler på Lillehammer Videregående Skole Avdeling Nord.

Prosjektet med den nye bygghallen (tømrer) inkluderer parkeringskjeller, klasserom, garderober, innebygd kaldtlager, renovasjonsrom med mer. I tillegg inngår utvendig parkeringsanlegg, mindre tilpasninger gang/sykkelveg, demontering/remontering kunstgressfotballbane og andre utomhusarbeider.

Arbeidene som skal utføres i KEM lokalene, dekker ombygging/rehabilitering i én av de eksisterende fløyene i bygget. Her inngår blant annet klasserom, grupperom, bygghall (rørfag), arbeidsplasser for lærere, toaletter og lager. I tillegg skal det gjøres nødvendige tilpasninger i øvrig eksisterende bygningsmasse

Oppstart for nybygg er november/desember 2020, mens ombyggingen av KEM lokalene starter ved skoleslutt juni 2021. Overtakelse av alle arbeider, etter en prøvedriftsperiode, er satt til desember 2022.

Det vil i hele byggeperioden være full drift ved skolen.

Kontraktssum er kr 59 millioner inkl. mva.

Syljuåsen hadde i 2015/16 et større totalentrepriseprosjekt på samme skole. Dette omfattet nybygg på til sammen 2286 kvadratmeter BTA og rehabilitering av 2900 kvadratmeter BRA.

Gå til nyhetsarkiv →