Syljuåsen i bybildet!

25.mai 2020

Syljuåsen er sterkt representert i Gjøvik sentrum om dagen med flere pågående byggeprosjekter.

Syljuåsen er opptatt av det lokale. Det gjenspeiler seg i alt vi er og gjør – fra lokalisering med lokale eiere, til drift av byggeplasser med egne ansatte og utstrakt bruk av lokale samarbeidspartnere / leverandører, i et begrenset geografisk nedslagsfelt hvor oppdragsgiverne i hovedsak har lokal forankring.

De siste årene har vi vært tungt representert på østsida av Mjøsa med flere store oppdrag for blant annet Ringsaker Kommune. Dette varierer imidlertid fra år til år. Nå er hovedtyngden av prosjekter flyttet til Gjøvik, noe kartutsnittet tydelig illustrerer.

I Trondhjemsvegen er «Studinen» i gang, hvor det bygges 80 nye hybler / leiligheter og med utvidelse / ombygging av eksisterende Kiwi-butikk. I Hans Mustadsgate bygges Kvisgaaardshjørnet opp igjen, med et nytt leilighetsbygg med 14 mindre leiligheter. På Gjøvik Stadion holder Serviceavdelinga på med oppgradering av tribuneanlegget. Og like ved, i Wergelandsgate, pågår ombygging og utvidelse av forretnings- og hybelbygg.

I løpet av forsommeren starter byggetrinn to på Kvartal 27 (Houggården), rett over gaten for «Studinen». Her blir det en utvidelse med to kontoretasjer over eksisterende parkeringskjeller.

Vi mener vi har våre ord i behold når vi påstår at Syljuåsen er Gjøviks entreprenør!

Gå til nyhetsarkiv →