Syljuåsen Brannsikring – en bidragsyter som kan utgjøre en stor forskjell

5.mai 2020

Avdelingen på åtte mann er en viktig brikke i Syljuåsens mange store og små byggeprosjekter. De sørger for at brannsikring blir ivaretatt både ved nybygging og ved rehabiliterings- / ombyggingsarbeider. Noe som senere kan vise seg avgjørende for å forhindre eller begrense omfanget ved brann.

Generelt er det et økt fokus på brannsikkerhet i byggebransjen, også hos entreprenørene. Dette er udelt positivt.

Møllergata 6 på Moelv hvor det bygges en ny boligblokk med 32 eierleiligheter og garasjekjeller. Kvisgaardshjørnet  i Gjøvik sentrum hvor det bygges et leilighetsbygg med 14 leiligheter. NTNU Cyber range på Gjøvik hvor ombygging og rehabilitering er i avslutningsfasen. Dette er noen av Syljuåsens pågående prosjekter hvor brannsikringsavdelingen er involvert.

I løpet av et år har avdelingen ca. 70 oppdrag av ulik art. Ved siden av den praktiske delen med brannsikringstiltak, tilbys rådgivning innen både utbedring og brannvern. Hovedtyngden av oppdrag er dog innenfor sikring av gjennomføringer for rør, kabler og kanaler i brann- og lydvegger; og brannisolering av stålkonstruksjoner.

I tillegg til Syljuåsens egne prosjekter, server avdelingen også eksterne kunder både innen det private og offentlige næringsliv. Eksempelvis er avdelingen for tiden engasjert av Betonmast Innlandet i forbindelse med byggingen av nye Biri Omsorgssenter (hvor forøvrig bildet er hentet fra).

Henvendelser til Syljuåsen Brannsikring rettes til avdelingsleder Daniel Elje.

Gå til nyhetsarkiv →