Studievegen 16 – Klart for Byggetrinn 2

25.september 2020

Syljuåsen bygde Studievegen 16 i 2014. Nå skal tvillingbygg (byggetrinn 2) oppføres på samme tomt.

Eksisterende bygg hvor EAB Engineering har tilhold, består av et kontorbygg på ca. 3300 m2 i fem etasjer og en testhall på ca. 400 m².  På den ubebygde delen av tomta kommer nå et «tvillingbygg» til eksisterende kontorbygg. Dette skal romme undervisnings-, -kontor og studentarealer for NTNU. Byggetrinn 1 og byggetrinn 2 knyttes sammen via et nytt mellombygg over to etasjer.

Studievegen 16 er del av Campus Kallerud hvor NTNU, Gjøvik Læringssenter, Gjøvikregionen International School og Campus Arena Kallerud er lokalisert.

Syljuåsen er totalentreprenør i prosjektet. Prosjekteringen starter umiddelbart, og vi tar sikte på å stikke spaden i jorda rundt årsskiftet, sier Trond Øyvind Nilsen, prosjektleder for Syljuåsen.

Ferdigstillelse er satt til utgangen av 2021 og med prøvedrift i ett år.

 

Gå til nyhetsarkiv →