Serviceavdelingen rehabiliterer tak på Raufoss Kirke

29.april 2020

Syljuåsens serviceavdeling er godt i gang med takarbeidene på Raufoss Kirke. Totalt areal for takflaten som skal rehabiliteres er beregnet til ca 600 m².

Raufoss Kirke fra 1939 er bygget i teglstein og tre. Her skal enkeltkrummet tegltakstein skiftes ut med ny takstein.

I tillegg til utskifting av takstein, blir det nye sløyfer, lekter og papp undertak. Råteskader i taket skal også utbedres.

Serviceavdelingen har bred erfaring med rehabilitering av tak.  Eksempelvis fullførte avdelingen i 2019 en omfattende takjobb på Gjøvikhallen for Gjøvik Kommune.

Arbeidet på byggeplass hadde oppstart 20.04.2020 og ferdigstilles 20.07.2020

Byggherre er Vestre Toten Kirkelige Fellesråd. Syljuåsen er totalentreprenør.

 

 

Gå til nyhetsarkiv →