Klart for Kvartal 27 (Houggården) byggetrinn 2

24.april 2020

Syljuåsen som sto for oppføringen av nybygget Kvartal 27 (Houggården) i 2014, blir totalentreprenør også for det andre byggetrinnet. Gården som ligger i Gjøvik sentrum, skal utvides med to etasjer over eksisterende parkeringshus.

Hver av etasjene blir på ca. 725 m2 med direkte tilkomst fra parkeringshus. Nordea har tegnet leiekontrakt på hele 4.-etasje.

Utvidelsen har en antatt oppstart omkring sommeren 2020 og ferdigstilles i slutten av mai 2021. Byggherre er Houggården AS.

Eksisterende bygg fra 2014, byggetrinn 1, har et totalareal på ca. 6.800 m2 bestående av parkeringskjeller, kontorlokaler og leiligheter.

Den opprinnelige Houggården som sto på tomta i Trondhjemsvegen 3, ble totalskadet i brann i 2004.

Ved oppstart av byggeplass, vurderes det stenging av Tordenskjolds gate og deler av gangvei i Bjørnsons gate tilknyttet bygget. Parkeringshuset er tenkt å holdes i drift under byggeperioden, men kan påvirkes i en viss grad av deler av de planlagte arbeidene.

Syljuåsens prosjektleder er Trond Sindre Søderlund.

Gå til nyhetsarkiv →