Full drift med strengt corona-smittevernregime

30.april 2020

Syljuåsen innførte tidlig tiltak for å bremse smitte blant ansatte, leverandører, underentreprenører og kontakter. Dette har gitt resultater og tillatt full drift på alle byggeplasser.

I de siste ukene har det vært fullt fokus på smitteverntiltak i alle ledd hos Syljuåsen. På alle våre arbeidsplasser,  både ute og inne, følges retningslinjer som gis fra myndigheter, bransjeråd og bedriften strengt. Det er fokus på hyppig renhold og desinfisering av felles kontaktflater, samt avstand mellom personell. Samtidig har Syljuåsen lav terskel for å holde personell med symptomer på luftveisinfeksjon hjemme til de er helt friske. Prosjektledere og ansatte i administrasjonen jobber fra hjemmekontor. Det er både et personlig og kollektivt ansvar å ta del i dette, slik at epidemien bremses – Syljuåsen tar selvfølgelig sin del av ansvaret.

Byggeplassene innrapporterer mannskaps-status til ledelsen hver dag med hensyn til fravær pga. sykdom og barnepass, eventuell karantenesituasjon, samt sykdom hos underentreprenører. Alle ansatte mottar daglig en statusmelding fra ledelsen. Informasjonsbehovet er stort i slike tider. Syljuåsen har hele tiden hatt fokus på viktigheten av å holde hjulene i gang så lenge det er tilrådelig, dog med tilpassede kjøreregler. Og dette har vi klart så langt!

Pr. i dag har ingen byggeplasser blitt stengt på grunn av corona-smitte eller karanteneregler, og det har ikke blitt iverksatt noen permitteringer. Ordretilgangen er også god framover. Syljuåsen har alltid basert driften på egne fagarbeidere og utvikling av framtidige fagarbeidere gjennom inntak av lærlinger. Dette drar vi helt klart nytte av nå med tilgang til en stor og stabil arbeidsstokk.

Syljuåsen gjør også oppdrag hos private og her er det utarbeidet en smittevernveileder med sjekklister som gjør at både oppdragsgiver og fagarbeidere kan føle seg trygge på at man gjør nødvendige og gjensidige tiltak for å redusere smittefare.

Syljuåsen overvåker situasjonen kontinuerlig og forholder seg fortløpende til endringer i krav og rammebetingelser fra myndigheter og helsepersonell. Sammen med alle andre, håper og tror vi at alle tiltak som er iverksatt og iverksettes, gjør at situasjonen gradvis stabiliseres og at vi etterhvert kommer tilbake til tilnærmet normaltilstand.

Gå til nyhetsarkiv →