Bygningsmessige arbeider på Bane NORs «Jaren 3»

30.juni 2020

Bane NOR skal bygge ny stasjon, driftsbase og hensettingsområde på Jaren. Syljuåsen skal stå for de bygningsmessige arbeidene. Totalentreprenør er Gjermundshaug Anlegg.

Syljuåsen skal blant annet stå for fundamentering av perronger, oppføring av bruoverbygning i stål med heishus og oppføring av et bygg for drifts- og vedlikeholdsbase. Driftsbasen inneholder blant annet lager og verksted, lokkverksted med smøregrav, garderober, driftsrom, lagerarealer og driftshall.

Syljuåsen sine arbeider starter senhøsten 2020 og skal ferdigstilles høsten 2021.

Bane Nor opplyser på sine hjemmesider at hensikten med prosjektet er å øke hensettingskapasiteten på Gjøvikbanen for å kunne benytte lengre materiell på banen, samt for å tilrettelegge for togtilbudet som er planlagt i Ruteplan 2027. Videre er det et mål å etablere planfri kryssing på stasjonen for gående og syklende.

Gå til nyhetsarkiv →