Bygging av ny vannpumpestasjon ved Redalen

17.august 2020

Syljuåsen har i forbindelse med bygging av ny vannpumpestasjon ved Redalen inngått kontrakt med Gjøvik Kommune på bygningsmessige arbeider, inklusive VVS arbeider.

Det skal legges en sjøledning fra Gjøvik til Redalen, og fremtidig videre fra Redalen til Biri. I den forbindelse skal det bygges en vannpumpestasjon ved Redalen.

Stasjonen skal i første omgang forsyne Redalen og Snertingdal med drikkevann fra Gjøvik, men fremtidig skal den pumpe vann fra Biri til Gjøvik, og omvendt.

Anskaffelsen er organisert som en hovedentreprise.

Ferdigstillelse er satt til 01.02.2021.

 

 

Gå til nyhetsarkiv →