BREEAM prosjekter for Syljuåsen

3.juli 2020

Syljuåsen er i gang med to prosjekter som skal BREEAM sertifiseres, Kvartal 27 byggetrinn to på Gjøvik og Coop Brumunddal.

Om prosjektene

Kvartal 27 (Houggården) i Gjøvik sentrum, bestående av parkeringskjeller, kontorlokaler og leiligheter, skal nå utvides med to etasjer over eksisterende parkeringshus. Hver av etasjene blir på ca. 725 m2 med direkte tilkomst fra parkeringshus. Målsetting er å bli sertifisert til BREEAM NOR «Good».

Fabrikkvegen 6 Eiendom AS skal bygge 2.000 m2 næringsbygg hvor Coop Brumunddal skal inn som leietaker. Bygget forberedes for eventuell påbygging av leiligheter i flere etasjer. Forventet oppstart på byggeplass er slutten av september.

Om BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon og den eneste metoden i Norge for sertifisering av bærekraftige bygg. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

Syljuåsen har sørget for kompetanseheving innen egen organisasjon gjennom deltakelse på BREEAM NOR AP kurs. Dette gir grunnlag for å ta på seg rollen som rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.

 

Gå til nyhetsarkiv →